+31 6-42017448 info@brouwer-tuinen.nl

Wat doen wij?

Aanleg

Na het ontwerp, van ons of van derden, en na goedkeuring van de offerte wordt overgegaan tot de daadwerkelijke aanleg van de tuin. Ook nu wordt er met u afgesproken wanneer er in uw tuin gewerkt zal worden, zodat u weet wanneer wij er zullen zijn.

Tijdens het aanleggen wordt er gebruik gemaakt van de juiste machines en materialen, om het werk zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen.Wij verzorgen de aanvoer van materialen en de afvoer van afval zoveel mogelijk in eigen beheer. Voor het uitbesteden van enkele werkzaamheden hebben wij de juiste contacten.

Hieronder enkele van onze veel voorkomende werkzaamheden:

Terassen, Vlonders, Keermuren, Metselwerk, Beplanting, Schuttingen, Elektra, Tuinhuisjes, Pergola, Bestratingen, Gazon, Sproei-installatie.

Onderhoud

Het aanleggen van een tuin is de eerste stap, maar hem vervolgens onderhouden, en koesteren tot aan het uiteindelijke eindbeeld, is een ander verhaal. Uw tuin regelmatig het juiste onderhoud geven werpt zijn vruchten af. Hierbij kunnen wij u de juiste service bieden.

Wij verzorgen binnen ons hoveniersbedrijf alle werkzaamheden die zich in en rondom uw tuin voordoen:

Voor- en najaarsbeurte, Snoeibeurten, Beplantingsplannen, Bemesting, Onderhouden van gazons, Scheren van hagen, Bestrijding van onkruiden, Grondwerken.

Boomverzorging

Bomen zijn wellicht de belangrijkste bron van leven in ons bestaan. Wij maken  gebruik van de meest moderne klimtechnieken,de juiste kennis en de nodige ervaring. Hieronder ziet u de belangrijkste disciplines die wij binnen de boomverzorging kennen:

 


Snoeien

Jeugdsnoei (na de aanplant om de 2-3 jaar):Het snoeien van jonge bomen om de gewenste takvrije stam te bereiken, probleemtakken weg te nemen en indien gewenst een doorgaande spil te creëren.
Begeleidingssnoei (boom > 8 m):De fase na de jeugdsnoei;de gesteltakken worden bepaald. Er wordt bij de snoei vooral gelet op een zo goed mogelijke ontwikkeling van de kroon, ook gezien vanuit de omgeving. Achterstallige jeugdsnoei kan nog worden gecorrigeerd.
Onderhoudssnoei (volwassen exemplaar):De boom groeit niet zoveel meer in de hoogte. De snoei beperkt zich tot het weghalen van schuurtakken, te laaghangende takken, dood hout en gescheurde takken. Een enkele topzware tak wordt uitgelicht.
Uitdunsnoei (een volgroeid exemplaar):De boom maakt steeds meer bladbezetting aan de uiteinden van de takken, en richt zich meer op de zaadproductie, de bladbezetting binnenin de kroon wordt daarbij minder door lichtgebrek. Door de uiteinden van de takken uit te dunnen i.p.v. in te korten, blijft de vorm behouden,en creëer je toch weer licht in de binnenkroon.Dit is eigenlijk wat een boom zelf ook veroorzaakt, wanneer hij aftakelt en de takuiteinden afsterven, of wanneer een storm takken afbreekt. Wil deze snoei zinvol zijn moet de conditie van de boom nog wel redelijk zijn, anders kan beter eerst aan bodemverbetering gedaan worden.
Vormsnoei (minimaal 1 x per 3 jaar):Hieronder vallen allen cultuurvormen van het snoeien; zoals knotbomen, leibomen, dakvormen. Maar ook het kunstmatig kleinhouden van grote bomen d.m.v. kandelaberen of inkorten, nadeel is dat hierdoor de snoeifrequentie toeneemt en het opnieuw uitgeschoten hout snel groeit, waardoor het slap is en makkelijk uitbreekt
Correctiesnoei Dit is snoei die nodig is omdat er door invloed van buitenaf een onbalans in structuur van de boom is ontstaan. Dit kan stormschade zijn of bijvoorbeeld schade door graafwerkzaamheden.
Het vellen van bomen

Vaker is het niet mogelijk een boom te behouden. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Denk hierbij aan,verkeerde standplaats,stormschade,ziekte of zwamaantasting. Het kan natuurlijk ook dat u hem gewoon niet mooi vind en hij plaats moet maken voor een nieuw exemplaar.

Bij R. Brouwer Tuin & Onderhoud boomverzorging verwijderen wij vakkundig bomen, hierbij maken wij gebruik van de nieuwste klim- en afvangtechnieken en kunnen wij u boom veilig en vakkundig verwijderen. Met behulp van afvangsystemen kunnen wij waar nodig, takken of stamdelen gecontroleerd laten zakken. dit is met name het geval wanneer het een boom betreft die op een lastige standplaats staat (boven een garage,een kleine tuin etc).

Verder is het mogelijk de boom inclusief de stronk te verwijderen. Hiervoor maken wij gebruik van een stobbefrees, deze machine freest de wortel tot 50cm onder maaiveld weg . Het versnipperen en afvoeren van tak- en stamhout kunnen wij ook voor u verzorgen. Dus ook voor het vakkundig verwijderen van u bomen kunt u bij R. Brouwer Tuin & Onderhoud terecht!

Hieronder kunt u een bericht naar ons sturen. Wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.

Ronald Brouwer Tuin en Onderhoud

Spiegelstraat 28a
1405 HX Bussum
Telefoon: 035-6225357
Mobiel: 06-42017448
Email: info@brouwer-tuinen.nl

R. Brouwer Tuin en Onderhoud